سابقه‌ی خانوادگی

صفحه اصلی – انواع سرطان – سرطان پستان – عوامل خطر و پیشگیری سرطان پستان – سابقه‌ی خانوادگی سابقه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی فامیلی سرطان پستان و ژن هایی با قابلیت به ارث رسیدن

مطالعه بیش‌تر »

مرگ و میر

صفحه اصلی – انواع سرطان – سرطان پستان – مفاهیم آماری سرطان پستان – مرگ و میر بر اساس نتایج به ‌دست آمده آماری، مرگ و میر ناشی از سرطان پستان

مطالعه بیش‌تر »

شیوع

صفحه اصلی – انواع سرطان – سرطان پستان – مفاهیم آماری سرطان پستان – شیوع بر اساس اطلاعات منتشر شده در سال 2020، تعداد افرادی که به سرطان پستان مبتلا

مطالعه بیش‌تر »

عوامل خطر

صفحه اصلی – انواع سرطان – سرطان پستان – عوامل خطر و پیشگیری سرطان پستان – عوامل خطر عوامل خطر هر چیزی که باعث افزایش خطر ابتلا به بیماری شود،

مطالعه بیش‌تر »

عوامل پیشگیرانه

صفحه اصلی – انواع سرطان – سرطان پستان – عوامل خطر و پیشگیری سرطان پستان – عوامل پیشگیرانه برخی فاکتور‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌توانند کمک کنند تا خطر ابتلا به سرطان کاهش یابد.

مطالعه بیش‌تر »