مرگ و میر سرطان پستان

بر اساس نتایج به ‌دست آمده آماری، مرگ و میر ناشی از سرطان پستان در دنیا چیزی معادل ۶85 هزار نفر می‌باشد. سرطان پستان پنجمین سرطان کشنده می‌باشد و سرطان‌های ریه، کلورکتال، معده و کبد رتبه‌های اول تا چهارم را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین آمار فوتی‌های این سرطان در آسیا بیش از 346 هزار نفر است. همچنین سرطان پستان حدود ۶ درصد از مرگ‌ومیر های ناشی از سرطان را در آسیا به خود اختصاص داده است. تعداد مرگ و میر ناشی از سرطان پستان در غرب آسیا به حدود 20 هزار نفر می‌رسد که به عنوان دومین سرطان بر اساس مرگ و میر شناخته می‌شود و 6/8 درصد از مرگ و میر‌های ناشی از سرطان را در این منطقه به خود اختصاص داده است. در ایران مرگ و میر بر اثر سرطان پستان در سال ۲۰20 ، بیش از 4800  نفر بوده‌است که این سرطان رتبه‌ی پنجم کشنده‌ترین سرطان‌‌ها را در ایران دارد و حدود 1/6 درصد از مرگ و میرها را باعث می‌شود. سرطان‌های معده ، ریه ،کبد ،مغز و سیستم عصبی رتبه‌های اول تا چهارم از کشنده‌ترین سرطان‌ها را در ایران به خود تخصیص داده‌اند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هومن کنسر
جدیدترین مطالب
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email