اشعه ایکس

صفحه اصلیانواع سرطانسرطان پستان – تشخیص سرطان پستان – سرطان پستان پیشرفته – اشعه ایکس

 این‌متن حاوی اطلاعاتی در مورد عکس برداری از قفسه سینه، نحوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی انجام و نتایج حاصل از آن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. در تصویر برداری با اشعه ایکس از اشعه‌های پرانرژی برای تهیه عکس از قسمت داخلی بدن فرد استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. این تصاویر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند گسترش سرطان به قسمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف بدن را بررسی کنند.