درمان هدفمند سرطان پستان مقدماتی

درمان هدفمند

صفحه اصلیانواع سرطانسرطان پستان – درمان سرطان پستان – سرطان پستان مقدماتی – درمان هدفمند سرطان پستان مقدماتی

داروهای هدفمند ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های خاصی از سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرطانی را مورد هدف قرار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند که به رشد و تکثیر بیشتر سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها کمک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. انواع مختلفی از داروهای هدفمند سرطان وجود دارند.

زمان احتمالی استفاده از درمان هدفمند

داروهای هدفمند سرطان در شرایط مختلف برای درمان سرطان پستان به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روند. ممکن است این داروها در زمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زیر تجویز شوند.

 • قبل از جراحی: برای از تخریب بافت سرطانی
 • بعد از جراحی: برای کاهش خطر بازگشت سرطان

درصورت بازگشت یا گسترش سرطان پستان (سرطان پیشرفته) ممکن است از این روش درمانی استفاده شود. به علاوه این داروها ممکن است به طور خود به خودی، با سایر داروهای هدفمند یا به همراه سایر روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های درمانی مانند شیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درمانی، از این روش استفاده شود. برخی از داروهای هدفمند مورد استفاده در سرطان پستان در زیر توضیح داده شده ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است.

تراستوزوماب (Trastuzumab)

با نام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تجاری هرسپتین (Herceptin)، هرزوما (Herzuma) و انتروزانت (Ontruzant) شناخته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. این دارو نوعی آنتی بادی مونوکلونال (monoclonal antibody) می‌باشد. آنتی بادی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مونوکلونال به پروتیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که در سطح یا درون سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرطانی قرار دارند، متصل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. تراستوزوماب به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تنهایی یا به صورت ترکیبی با شیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درمانی یا با سایر انواعی از داروهای هدفمند سرطان مصرف می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. ممکن است تراستوزوماب قبل یا بعد از جراحی و به همراه سایر روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های درمانی مانند پرتودرمانی تجویز شود. در صورتی که سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرطانی گیرنده برای پروتیین HER2  داشته باشند، از این دارو استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

در صورتی که حدود 13 تا 20 درصد از سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرطانی مقدار زیادی از پروتیین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های HER2 را که باعث رشد و تقسیم سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرطانی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند، بیان کنند به آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرطانی HER-2 مثبت گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. اما اگر مقدار بیان کمتر باشد به آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرطانی HER-2 منفی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند. پزشک سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرطانی را برای بررسی وجود این گیرنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها آزمایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.

تراستوزوماب امتانسین (Trastuzumab emtansine)

با نام تجاری کادسیلا (Kadcyla) شناخته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. ترکیبی از تراستوزوماب و داروی شیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درمانی به نام امتانسین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. این دارو بعد از جراحی برای درمان سرطان پستان HER2  مثبتی است که در مراحل اولیه قرار دارد و سرطان به طور کامل به دنبال دارو درمانی کوچک نشده است، تجویز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. تراستوزوماب امتانسین به این شکل عمل می‌کند که تراستوزوماب گیرنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایHER2 را در سطح سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرطانی شناسایی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند و سپس به آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌چسبند. سپس امتانسین وارد سلول سرطانی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و آن را تخریب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.

پرتوزوماب (Pertuzumab)

پرتوزوماب با نام تجاری پرجتا (Perjeta) نوعی از آنتی مونوکلونال می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. درصورتی که بیمار سرطان HER2 مثبت باشد و شرایط زیر را داشته باشد ممکن است ترکیبی از تراستوزوماب و پرتوزوماب برای او تجویز شود.

 • سرطان پستانی که در مراحل اولیه باشد و خطر بازگشت بالا باشد
 • سرطان موضعی پیشرفته پستان
 • سرطان التهابی پستان

همچنین درمان با تراستوزوماب و شیمی درمانی به دنبال جراحی یک گزینه ممکن برای سرطان پستان اولیه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.

نراتینیب (Neratinib)

نراتینیب با نام تجاری نرلینکس (Nerlynx) شناخته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. این دارو به دسته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای از داروها موسوم به مهارکننده رشد سرطان تعلق دارد. این دسته از داروها از طریق مهار کردن سیگنال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های رشد و تقسیم سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرطانی، باعث مهار تکثیر تومور  می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. درمان نراتینیب برای سرطان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پستانی که در مراحل اولیه قرار دارند و گیرنده هورمونی مثبت و HER2 مثبت هستند، استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. نراتینیب برای کسانی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد که قبلا در طی یک سال گذشته با تراستوزوماب درمان شدند، نیز کاربرد دارد.

سایر داروهای هدفمند برای سرطان موضعی پیشرفته پستان

داروهای مهارکننده رشد دیگری برای سرطان موضعی پیشرفته پستان وجود دارند که پزشک ممکن از آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها استفاده کند. یکی از این داروها زیر به همراه داروی هورمون درمانی همچون مهار کننده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی اروماتاز (Aromatase inhibitor) یا فولوسترانت (Fulvestrant) می‌تواند تجویز شود:

 • پالبوسیکلیب (Palbociclib)
 • ریبوسیکلیب (Ribociclib)
 • ابماسیکلیب (Abemaciclib)

این داروها برای درمان سرطان پستانی به کار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌روند که گیرنده هورمونی مثبت و HER-2 منفی ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشند. برای بررسی این دو گیرنده آزمایش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی بر روی سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرطانی پستان انجام می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

سرطان پیشرفته پستان

برخی از این داروها و سایر داروهای هدفمند، برای درمان سرطان پیشرفته پستان استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند.

عوارض جانبی

افراد شرایط متفاوتی دارند و عوارض جانبی نیز از فردی با فردی دیگر متفاوت است. ممکن است فرد چند عارضه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی جانبی را تجربه کند و عوارض ممکن است خفیف یا شدید باشند. عوارض جانبی که ممکن است فرد به آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها دچار شود به عوامل زیر بستگی دارد؛

 • نوع داروی مصرفی
 • این‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که آیا دارو به تنهایی یا با سایر داروها مصرف شده
 • مقدار داروی مصرفی (دوز دارو)
 • سلامت عمومی فرد

در طول دوره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی درمان عوارض ممکن است بهتر یا بدتر شوند یا شاید با ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی روند درمان عوارض بیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری ایجاد شود.

تحقیقات

تحقیقات در زمینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زیر در حال انجام است:

 • داروهای هدفمند جدید و ایمنی درمانی (immunotherapy)
 • ترکیبات مختلف این داروها با سایر درمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها

ایمنی درمانی از سیتم ایمنی بدن برای مقابله با سرطان استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. ایمنی درمانی به سیستم ایمنی بدن کمک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند تا سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرطانی را شناسایی و سپس به آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها حمله کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هومن کنسر
جدیدترین مطالب
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email