سرطان‌های پستان نادر

صفحه اصلیانواع سرطانسرطان پستان – سرطان پستان مقدماتی – انواع سرطان پستان – سرطان‌های پستان نادر

انواع نادر سرطان پستان

پزشکان روش‌های مختلفی را برای دسته بندی سرطان‌ها به انواع متفاوت ایجاد کردند.

 • نوع ویژه یا special type

سرطان‌‌‌‌‌‌‌‌های پستان نادر را special type یا نوع ویژه می‌‌‌‌‌‌‌‌نامند. سرطان‌‌‌‌‌‌‌‌های پستان نوع ویژه دارای سلول‌هایی با خصوصیات خاص هستند. این ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌های خاص وقتی پزشک سلول‌‌‌‌‌‌‌‌ها را زیر میکروسکوپ بررسی می‌‌‌‌‌‌‌‌کند، دیده می‌‌‌‌‌‌‌‌شوند.

 • نوع غیر ویژه یا no special type

شایع ترین نوع سرطان‌‌‌‌‌‌‌‌های پستان را no special type یا نوع غیر ویژه می‌‌‌‌‌‌‌‌نامند. اکثر سرطان‌های پستان، سرطان‌‌‌‌‌‌‌‌های پستان مهاجم از نوع غیر ویژه هستند. حدود 70درصد از سرطان‌‌‌‌‌‌‌‌های پستان از این نوع هستند.

سرطان‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که در زیر توضیح داده شده است از نوع سرطان‌‌‌‌‌‌‌‌های نادر هستند.

سرطان پستان مدولاری (Medullary breast cancer)

بین 2 تا 5 درصد از کل سرطان‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پستان از نوع سرطان‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مدولاری هستند. این نوع سرطان‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها بیشتر در زنان جوان و خانم‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که ژن معیوبBRCA1  را به ارث بردند، رخ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌می‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند.

پزشکان همانند سایر انواع سرطان مهاجم پستان، سرطان مدولار پستان را درمان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.

به طور کلی بهبود این نوع سرطان پستان بسیار خوب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.

ویژگی سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌های توموری این نوع سرطان شامل:

 • سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرطانی بزرگ‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از انواع دیگر سرطان پستان هستند.
 • زمانی که پزشکان این سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را زیر میکروسکوپ بررسی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، می توانند مرز مشخصی بین تومور و بافت طبیعی مشاهده کنند.
 • همچنین این نوع تومور پستان غیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌طبیعی است، زیرا حاوی گلوبول‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سفید خون می‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشند.
سرطان پستان مخاطی یا کلوییدی (mucinous/colloid/mucoid breast cancer)

سرطان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پستان مخاطی یا کلوییدی، بین 1 تا 4 درصد از سرطان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پستان را تشکیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند و بیشتر در زنان مسن رخ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. چون این نوع سرطان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از مقدار زیاد موسین (پروتئین‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های قندی و تشکیل دهنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مخاط و بزاق) تشکیل شده است به همین دلیل به آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها سرطان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پستان مخاطی یا کلوییدی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند. این نوع سرطان پستان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند فقط سرطان نوع مخاطی و یا ترکیبی از نوع مخاط و انواع دیگر باشد.

ویژگی سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های تومور این نوع سرطان:

 • سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های این دسته نسبت به انواع دیگر، رشد کندتری دارند
 • احتمال انتشار سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرطان این نوع سرطان در گره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لنفاوی کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر است.

پزشکان معمولا همانند سایر انواع سرطان پستان، سرطان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پستان مخاطی یا کلوییدی را درمان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به روش جراحی، به صورت برداشتن کل پستان (ماستکتومی) یا با برداشتن بخشی از پستان (برداشتن موضعی گسترده) تومور را خارج می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. ممکن است نمونه برداری از گره‌های لنفاوی نگهبان (sentinel node biopsy) فرد انجام شود با این هدف که گسترش سرطان به غدد لنفاوی را بررسی کرد. به طور کلی بهبود سرطان مخاطی خوب است.

سرطان پستان مجرایی (tubular breast cancer)

حدود 2 درصد از سرطان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پستان از نوع مجرایی می‌باشند. این نوع سرطان بیشتر در زنان مسن رخ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.

ویژگی سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های توموری این نوع سرطان شامل:

 • در بررسی سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرطانی زیر میکروسکوپ سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سطانی مانند لوله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی به نظر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رسند.
 • در زمان تشخیص، تومور معمولا بسیار کوچک می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.
 • سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های توموری این دسته گاهی به غدد لنفاوی مجاور گسترش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابند.

درمان این نوع سرطان مانند سایر انواع سرطان پستان مهاجم است و نسبت به سایر انواع سرطان ها، پس از درمان شانس بازگشت کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری می‌باشد. بنابراین دارای بهبودی خوب است.

آدنویید کارسینومای کیستیک پستان (adenoid cystic carcinoma of the breast)

این نوع سرطان کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از یک درصد از سرطان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پستان را شامل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شوند. گاهی به این نوع سرطان پستان، سرطان کریبریفورم (cribriform) می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گویند. این نوع سرطان پستان بیشتر در غدد بزاقی تشخیص داده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. اما  برخی از آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در بافت پستان نیز رخ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند. سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرطان کیستیک آدنویید به طور آهسته رشد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند.

برای درمان، پزشکان معمولا جراحی را توصیه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. در اکثر خانم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها احتیاج به برداشتن کل پستان نیست (ماستکتومی). در عوض، جراح فقط تومور سرطانی را از جراحی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند. به این عمل جراحی، برداشتن موضعی گسترده (wide local excision) می‌شود. این نوع سرطان به ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ندرت در جاهای دیگر بدن گسترش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابد. بنابراین، معمولا احتیاجی به برداشتن غدد لنفاوی نمی‌باشد و خطر بازگشت این نوع تومور کم است. در نتیجه دارای بهبودی خوب می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد.

سرطان پستان متاپلاستیک (metaplastic breast cancer)

این نوع سرطان پستان بسیار نادر است. کم تر از یک درصد از سرطان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پستان را تشکیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. این بیماری معمولا در  سنین بین 47 تا 61 سال اتفاق می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌افتد. شیوع آن در زنان سیاه پوست و اسپانیایی تبار نسبتا بیشتر است.

پزشکان همانند سایر سرطان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پستان، سرطان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سلولی متاپلاستیک را درمان می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند. فرد ممکن است تحت درمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زیر قرار بگیرد:

 • جراحی
 • شیمی درمانی
 • پرتودرمانی

ویژگی سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های توموری سرطان پستان متاپلاستیک:

 برخی از تومور‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های متاپلاستیک پستان، سه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گانه منفی هستند. این بدان معنی است که سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرطانی، گیرنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی برای استروژن، پروژسترون یا HER2 ندارند. بنابراین هورمون درمانی یا درمان بیولوژیکی برای این سرطان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مفید نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. احتمال سرایت سرطان متاپلاستیک پستان به غدد لنفاوی اندک است. اما احتمال گسترش آن به سایر قسمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بدن، بیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از انواع دیگر سرطان پستان است. بهبود این نوع سرطان در درجه پایینی قرار دارد.

لنفوم پستان (lymphoma of the breast)

لنفوم های غیر هودچکین (non Hodgkin lymphoma) پستان نادر هستند و کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از یک درصد از سرطان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پستان را شامل می‌شوند. متداول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین نوع‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سرطان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لنفوم غیر هودچکین، لنفومای از نوع سلول لنفوسیت نوع B (B-cell lymphoma) مانند Diffuse large B-cell lymphomas  و extranodal marginal zone lymphomas هستند. نوع غیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ رایج‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر سرطان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لنفوم غیر هودچکین، peripheral T-cell lymphoma (PTCL) است. نوعی لنفوم به نام ALK-Negative lymphoma implant-associate می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند در تعداد کمی از زنانی که کاشت یا ایمپلنت پستان انجام دادند، اتفاق بیفتد. همچنین به آن i-ALCL یا BIA-ALCL نیز گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. اولین نشانه این نوع سرطان ممکن است تجمع مایع اطراف پستان کاشته شده باشد که به آن سرما (seroma) گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. در چنین موردی، سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های توموری لنفوما به سایر قسمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پستان گسترش پیدا نکردند و به آن لنفوما در محل یا In Situ Lymphoma گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. برای درمان فقط ایمپلنت برداشته می‌شود و درمان بیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری نیاز نیست. بهبود این نوع عالی است. در بعضی خانم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها لنفوما می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به صورت یک توده در پستان دیده شود که به این نوع infiltrative i-ALCL نامیده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود و ممکن است به گره های لنفاوی گسترش یابد. بعد از برداشتن ایمپلنت، درمان معمولا به صورت شیمی درمانی یا گاهی پرتودرمانی است. بهبودی برای این نوع زیاد خوب نیست.

سرطان پستان از نوع بیزال (basal type breast cancer)

سرطان پستان نوع بیزال دارای تغییرات ژنتیکی خاص هستند که در آن ژن p53 آسیب دیده (جهش یافته) یا از بین رفته ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌است. در نتیجه سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها مقدار زیادی پروتیینی به نام سیتوکراتین 6/5 (cytokeratin 5/6) می‌سازند. سرطان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پستان از نوع بیزال اغلب سه گانه منفی هستند. این بدان معنی است که آنها گیرنده‌های زیادی برای استروژن، پروژسترون یا  HER2 ندارند. بنابراین روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های درمانی زیر برای بیشتر سرطان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بیزال مفید نیستند:

 • هورمون درمانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها
 • درمان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بیولوژیکی

درعوض، پزشکان از روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های درمانی زیر برای درمان سرطان پستان از نوع بیزال استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند:

 • جراحی
 • شیمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درمانی
 • پرتو‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درمانی
فیلوئیدها یا سیستوسارکوما فیلوئیدی (Phyllodes or cystosarcoma phyllodes)

‏ فیلوئید (phyllodes) به معنای شبه برگ و به صورت fill-oy-dees تلفظ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. به این نوع سرطان سیستوسارکوم فیلود (cystosarcoma phyllode) نیز گفته می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. این تومور پستانی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند سرطانی (بدخیم) یا غیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سرطانی (خوش خیم) باشد. این نوع بیشتر در خانم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های میانسال و‌ مسن رخ می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. درصورتی که سرطانی باشد، ممکن است به غدد لنفاوی گسترش یابد. اما این اتفاق نادر است. برای درمان معمولا از روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های زیر استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.

 • جراحی (متداول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ترین روش درمانی)
 • پرتو درمانی
 • شیمی درمانی
سرطان پستان پاپیلاری ( papillary breast cancer)

سرطان پستان پاپیلاری کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر از یک درصد از سرطان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های پستان را تشکیل می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. تومورهای پاپیلاری بیشتر خانم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مسن را تحت تاثیر قرار  می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهند.

ویژگی سلوا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های توموری این نوع سرطان:

 • در زیر میکروسکوپ، سلول‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های سرطانی کمی شبیه به سرخس هستند که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند خوش خیم باشند.
 • رشد آهسته
 • معمولا به غدد لنفاوی و سایر قسمت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بدن گسترش نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌یابند.

درمان معمول جراحی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد و بهبود این نوع بسیار خوب است.

سازگاری با ابتلای به یک سرطان نادر پستان

کنار امدن با تشخیص سرطان از هر دو نظر عملی و عاطفی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند دشوار باشد. این موضوع به خصوص اگر فرد به یک سرطان نادر مبتلا شده باشد، دشوارتر است. آگاهی کافی از نوع سرطان و درمان آن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند تصمیم گیری و سازگاری با آن را آسان کند. صحبت با افراد دیگری که همین بیماری را دارند، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به فرد کمک کند. اما یافتن افرادی که یک نوع نادر از سرطان را داشته باشند دشوار است.

آزمایشات و تحقیقات

ممکن است آزمایشات بالینی کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری برای تشخیص انواع نادر سرطان در مقایسه با انواع شایع وجود داشته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد. سازمانده‌ی و اجرای آزمایشات برای سرطان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نادر دشوار است. برای موفقیت یک آزمایش در اختیار داشتن تعداد کافی بیمار الزامی است. اگر آزمایش خیلی کوچک باشد، نتیجه به اندازه کافی قوی نخواهد بود که ثابت کند، نوعی از درمان بهتر از نوع دیگری است.

 

موسسه جهانی سرطان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نادر (international rare cancer institute) تحقیقات بیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تری را برای یافتن روش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های درمانی جدید برای سرطان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نادر انجام می‌دهد. آنها درحال طراحی آزمایشی هستند که چندین کشور را شامل شود تا مردم بیشتری برای ورود به آزمایش در دسترس داشته باشند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هومن کنسر
جدیدترین مطالب
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email