شیوع سرطان کلورکتال

صفحه اصلیانواع سرطانسرطان پستانمفاهیم آماری سرطان پستان – بقا

سرطان پستان یکی از رایج‌ترین سرطان‌‌ها در دنیا می‌باشد که به طور کلی میزان بقا این سرطان نسبت به دیگر انواع سرطان‌‌ها بهتر است. هرچه که سرطان پستان در مراحل اولیه تشخیص داده شود، میزان بقا بهتر خواهد بود. دلیل این امر تشخیص زودهنگام و پیشرفت وسایل درمانی است. بهبود این سرطان به موارد متفاوتی بستگی دارد و به طور دقیق نمی‌توان بیان کرد که فرد مبتلا چقدر زنده خواهد ماند. اما موارد زیر روی بقا تاثیر می‌گذارند:

  • نوع و مرحله سرطان پستان
  • وضعیت سلامت فرد
  • درمان‌های قبلی

نرخ بقا سرطان پستان در ایران

نرخ بقا در ایران معیاری برای ارزیابی کیفت مراقبت در زمینه سرطان‌‌های مختلف مانند سرطان پستان می‌‌باشد. شواهد نشان داده ‌‌است که با افزایش آگاهی در زمینه سرطان، شانس بقا 5 ساله افزایش پیدا می‌‌کند. در ایران میانگین نرخ  بقای سرطان پستان یک ساله 94 درصد، بقا دو ساله 88 درصد، بقا سه ساله 8/80 درصد، بقا چهار ساله 8/74 درصد، بقا پنج ساله 69 درصد و بقا ده ساله 2/59 درصد می‌‌باشد (1,2).

10 ساله

5 ساله 4 ساله 3 ساله 2 ساله 1 ساله بقا
4/69 – 49 4/73 – 5/64 85 – 4/64 4/81 – 5/77 6/94 – 4/81 6/95 – 4/92

درصد

جدول شماره 1. نرخ بقا در بیماران مبتلا به سرطان پستان در ایران

نکته مهم در رابطه با این آمار و اطلاعات این است که وقتی گفته می‌‌‌شود که بقا 5 ساله به این معنا نمی‌‌‌باشد که فرد تنها 5 سال زنده می‌ماند. بلکه این معیار نشان می‌دهد که چند درصد افراد حداقل 5 سال بعد از تشخیص زنده ماندند. این اطلاعات به طور میانگین بر روی تعداد زیادی بیمار محاسبه شده است و نمی‌توانند به طور دقیق پیش‌بینی کند که چه اتفاقی برای هر فرد مبتلا می‌افتد.

برای مشاوره آنلاین کلیک کنید.

نرخ بقا بر اساس سن ابتلا به سرطان پستان در ایران

سرطان پستان پنجمین علت مرگ و میر در زنان ایران ‌‌‌است. میانگین نرخ مرگ و میر در بیماران مبتلا به سرطان پستان در ایران حدود 17 درصد می‌‌‌باشد. در ایران متاسفانه سن ابتلا به سرطان پستان در حال کاهش است. اطلاعات جدول 2 نرخ ابتلا و مرگ و میر ناشی از سرطان پستان را در سنین مختلف توصیف می‌‌‌کند. بر اساس این جدول می‌‌‌توان گفت بیش‌‌‌ترین میزان مبتلایان به سرطان پستان در ایران مربوط به سنین بین 40 تا 60 سال می‌‌‌باشد (حدود 60 درصد). مطالعات انجام شده نشان داد که میانگین سنی ابتلا به سرطان پستان در ایران حدود 49 سال می‌‌‌باشد. میزان بهبودی بیماران زیر 40 سال به طور چشمگیری بیشتر ‌‌‌است. مطابق این جدول نرخ مرگ و میر در افراد زیر 40 سال نسبت به دیگر گروه‌‌‌های سنی بیش‌‌‌تر است. براساس اطلاعات موجود از نظر میانگین نرخ بقا با افزایش سن ابتلا، میانگین میزان بقا کاهش یافته می‌‌‌یابد. به طور میانگین در افراد زیر 40 سال نرخ بقا 16 سال، در افراد بین 40 تا 60 سال میانگین نرخ بقا 6/14 سال و در افراد بالای 60 سال میانگین نرخ بقا 13 سال می‌‌‌باشد. در سرطان پستان، ارتباط مستقیمی بین میزان بقا و متغیر‌هایی مانند سن، تعداد گره‌های لنفاوی، درجه‌‌‌ی سرطان و گیرنده‌های استروژنی وجود دارد. از نظر میزان موفقیت درمان در سرطان پستان خانم‌های بین سنین 40 تا 60 شانس درمان بیشتری نسبت به خانم‌های بالای 60 سال دارند (8/32 درصد احتمال درمان بیشتر است). بنابراین هر چه بیماری در فرد زودتر تشخیص داد شود، شانس درمان در فرد افزایش پیدا می‌‌‌کند (1).

میانگین بقا

نرخ مرگ و میر نرخ ابتلا سن ابتلا

16 سال

 3/17 درصد 21 درصد زیر 40 سال
6/14 سال 6/16 درصد 5/60 درصد

40 تا 60 سال

13 سال 2/17 درصد 5/18 درصد

بالای 60 سال

جدول شماره 2. نرخ ابتلا و مرگ و میر سرطان پستان در سنین مختلف

جدول 3 میزان بقای 5 ساله را در خانم های مبتلا به سرطان پستان در ایران نشان می‌دهد. از اطلاعات این جدول می‌‌‌‌توان گفت هر چه فرد در سن پایین تری قرار داشته باشد‌‌‌‌، شانس بقای بیشتری دارد. به طوری که در افراد زیر 40 سال نرخ بقا 91درصد، 40 تا 60 سال 80 درصد و بالای 60 سال 69 درصد می‌‌‌‌باشد (1).

بالای 60 سال

40 تا 60 زیر 40 سن مبتلایان (سال)
69 درصد 80 درصد 91 درصد

نرخ بقا (درصد)

جدول شماره 3. بقای 5 ساله در زنان مبتلا به سرطان پستان

نرخ بقا بر اساس درجه‌‌‌‌‌ی سرطان

پیش‌بینی از نحوه‌ی عملکرد سرطان به این بستگی دارد که سرطان در چه مراحلی تشخیص داده شده است. در ایران فقط 30 درصد مبتلایان به سرطان پستان در مراحل اولیه تشخیص داده می‌‌‌‌‌شوند. منظور از مرحله یا stage این است که سرطان چقدر بزرگ شده و آیا به سایر قسمت‌ها سرایت کرده است یا خیر. همچنان نوع سرطان و درجه سلول‌های سرطانی روی این موضوع تاثیر دارد. منظور از درجه یا grade  سرطان این است که سلول به چه میزان غیر عادی به نظر می‌رسد. وضعیت عمومی بدن و تناسب اندام نیز روی این موضوع تاثیر دارد. به این معنا که هرچه فرد از لحاظ تناسب اندام در وضعیت بهتری قرار داشته باشد، احتمال درمان بالاتر است. عامل دیگری که می تواند بر بقا تأثیر بگذارد، این است که وضعیت سلول‌‌‌‌‌های سرطانی در قبال گیرنده‌‌‌‌‌های خاص برای داروهای مخصوص سرطان به چه صورت است (2). از نظر stage ، هر چه فرد در stage پایین‌‌‌‌‌تری قرار داشته باشد، شانس درمان در فرد بیشتر است. بیش‌‌‌‌‌تر افرادی که سرطان پستان آن‌‌‌‌‌ها تشخیص داده می‌‌‌‌‌شود در مرحله (stage II) II قرار دارند. به طور کلی هر چه افراد در مراحل پایین‌‌‌‌‌تری از سرطان قرار داشته‌‌‌‌‌ باشند، میانگین میزان بقای آنان بیش‌‌‌‌‌تر و نرخ مرگ‌‌‌‌‌ومیر آن‌‌‌‌‌ها کم‌‌‌‌‌تر می‌‌‌‌‌باشد. به طوری که میانگین نرخ بقا در افرادی که در مرحله یک قرار دارند 3/21 سال، افرادی که در مرحله دو قرار دارند میانگین نرخ بقا 2/16 سال و افرادی که در مرحله‌‌‌‌‌ی 3 و بالاتر قرار دارند میانگین نرخ بقا 10سال می‌‌‌‌‌باشد (1).

میانگین بقا (به سال)

نرخ مرگ و میر (به درصد) نرخ افراد مبتلا (به درصد) مرحله‌ی سرطان

3/21

6/3 8/20 I
2/16 3/14 1/46

II

10 7/28 1/33

III و بالاتر

جدول شماره 4. وضعیت بقا، مرگ و میر و ابتلا براساس مرحله سرطان در افراد مبتلا به سرطان پستان

https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/breast-cancer/survival

Hassanipour S, Maghsoudi A, Rezaeian S, Arab-Zozani M, Mokhtari AM, Abdzadeh E, et al. Survival Rate of Breast Cancer in Eastern Mediterranean Region Countries: A Systematic Review and Meta-Analysis. Annals of global health [Internet]. 2019 Dec
4;85(1):138. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31857944

Meshkat M, Baghestani AR, Zayeri F, Khayamzadeh M, Akbari ME. Survival Rate and Prognostic Factors among Iranian Breast Cancer Patients. Iranian journal of public health [Internet]. 2020 Feb;49(2):341–50. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32461942

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هومن کنسر
جدیدترین مطالب
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email