مراحل و درجه بندی سرطان روده

صفحه اصلیانواع سرطان – سرطان کلورکتال – مراحل و درجه بندی سرطان روده

سیستم Duke’s staging

نرخ بقا در سرطان پستان مناسب است و با پیشرفت‌های علمی این نرخ در حال بهبود است.

جدیدترین بروزرسانی: ۱۳۹۹/۱۲/۱۵

بازبینی نگارش: ۱403/۱۲/۱۵