PET-CT اسکن

صفحه اصلیانواع سرطانسرطان پستان – تشخیص سرطان پستان – سرطان پستان پیشرفته – PET-CT اسکن

اسکن PET-CT چیست؟

 این آزمایش اطلاعات دقیق در مورد سرطان را ارائه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد. اسکن PET-CT ترکیبی از سی تی اسکن و PET اسکن می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌باشد:

  • سی تی اسکن با استفاده از اشعه ایکس یک مجموعه تصاویر را از بدن تهیه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند.
  • در PET اسکن از مقداری ماده‌ی رادیواکتیو خفیف استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود که بخش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های از بدن را مشخص می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند که بیش از حالت عادی فعال هستند.
                               

در تصویر زیر به خوبی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان تفاوت تصویرهای گرفته شده در PET، CT و MRI  را متوجه شد. همچنین در تصویر تصاویر جدا از اسکن PET  و اسکن CT  و ترکیب آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود.